ZorgNet Noord 

In augustus 2021 hebben een groot aantal regionale zorgaanbieders de handen ineengeslagen om samen te gaan werken aan een gedeelde aanpak op basis van een gedeelde visie. Deze samenwerking heeft zich gericht op het vormgeven van een vereniging genaamd ZorgNet Noord.  

Door de huidige ontwikkelingen binnen gemeenten ziet ZorgNet Noord een kans om op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen waarbij de traditionele zorgaanbieders en bekostigingsmodellen minder onder druk komen te staan. De zorgaanbieders hebben de intentie om hun expertise te willen delen met de sociale teams/wijkteams/WIJ-teams in de gemeenten in Groningen en daarbuiten.

ZorgNet Noord biedt:

- één voordeur voor de betrokken gemeenten en verwijzers waardoor zorgvragen snel en effectief op de juiste plek terecht komt en er betaalbare zorg geleverd kan worden.

- gemeenten een ECD waarin betrokken casemanagers gelijk mee kunnen lezen in de rapportages en de verslagen. Dit vergroot de betrokkenheid en hierdoor ontstaat een administratieve ontlasting.

- de gemeenten en haar verwijzers SKJ en of BIG geregistreerde zorgaanbieders, aangesloten bij het RIGG. Deze zorgaanbieders kunnen ondersteunen in het stellen van diagnoses, in het op of afschalen van zorg, in het voorkomen of wegwerken van wachtlijsten en kunnen tijdelijk invallen bij gebrek aan eigen personeel.

ZorgNet Noord verbindt zich aan de gemeenten door:

  • Overlegtafels te organiseren tussen gemeenten en zorgaanbieders
  • Organiseren van bijeenkomsten, seminars en congressen
  • Opzetten van regionale platforms 
  • Gezamenlijke opleidingsaanbod creëren

ZorgNet Noord is een flexibele organisatie met een groot netwerk. Hierdoor kan ZorgNet Noord snel inspelen op komende ontwikkelingen binnen de gemeente en zorgen voor een passend aanbod.

Korte lijnen zijn vaak essentieel voor goede en snelle zorg. In deze hectische tijden investeert ZorgNet Noord graag tijd in gemeenten en haar beleidsmakers om mee te denken en klaar te staan om bij te springen indien nodig.

Wilt u meer weten over de samenwerking met ZorgNet Noord, dan kun u uw gegevens versturen via het contactformulier of neem contact op met de contactpersonen. 

© Copyright 2023 ZorgNet Noord. Alle rechten voorbehouden.