ZorgNet Noord 


In augustus 2021 hebben een groot aantal regionale zorgaanbieders de handen ineengeslagen om samen te gaan werken aan een gedeelde aanpak op basis van een gedeelde visie. Deze samenwerking heeft zich gericht op het vormgeven van een vereniging genaamd ZorgNet Noord. Er is voor een vereniging gekozen zodat elke zorgaanbieder zijn eigen identiteit kan behouden.  


ZorgNet Noord ziet in de huidige ontwikkelingen een kans om op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen waarbij de traditionele zorgaanbieders en bekostigingsmodellen minder onder druk komen te staan. De zorgaanbieders willen de investeringen van de afgelopen jaren niet verloren laten gaan. De expertise en kennis die is vergaard in de afgelopen jaren is daar te kostbaar voor. Binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe biedt ZorgNet Noord een gezamenlijk aanbod, waarbinnen de zorgaanbieders hun eigen specialisatie en expertise inzetten.

Doelstelling

ZorgNet Noord is een vereniging die zal fungeren als een organisatie waarbinnen verschillende initiatieven, ketens en netwerken worden gefaciliteerd om het zorgaanbod te verbeteren en een kwalitatief hoofwaardig zorgaanbod in de regio te bevorderen.
ZorgNet Noord is in staat om de samenwerking met de gemeenten te bevorderen en te vereenvoudigingen. Door één voordeur te creëren voor meerdere kleine en midden-grote zorgaanbieders, kunnen zorgvragen snel en effectief op de juiste plek terecht komen. Daarnaast wil ZorgNet Noord met betrekking tot de specialistische zorg een betere verbinding met gemeenten en hun casemanagers.  

Visie

ZorgNet Noord is een netwerk van en voor zorgaanbieders die elkaar versterken en in gezamenlijkheid inspeelt op het veranderende zorglandschap. De samenwerkende zorgaanbieders willen een duurzaam aanbod voor de jeugdzorg realiseren, zo dicht mogelijk bij de leefsituatie van jeugdigen en gezinnen.
ZorgNet Noord is als netwerkorganisatie de spin in het web voor meerdere kleine- en middelgrote zorgaanbieders en vereenvoudigd de samenwerking met elkaar en de gemeenten.   

Missie

ZorgNet Noord biedt één voordeur voor de betrokken zorgaanbieders waardoor zorgvragen snel en effectief op de juiste plek terecht komt en er betaalbare zorg geleverd kan worden. Binnen ZorgNet Noord kennen de zorgaanbieders elkaars aanbod en werkwijze en versterken elkaar dankzij uitwisseling van expertise.

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap bij ZorgNet Noord, dan kun u uw gegevens versturen via mail.
Ook als u meer informatie wilt ontvangen, dan horen wij dit graag.

© Copyright 2023 ZorgNet Noord. Alle rechten voorbehouden.